מפגשי הדרכה למרצים

toppng.com-coronavirus-covid-19-icon-512

הוראה משולבת מקרוב ומרחוק

 • כניסה לזום דרך מחשבי המכללה

 • שמירת ההקלטה מקומית או בענן זום

 • העלאת הקלטת ל One Drive
   

סיכום המפגש​
 

כניסה לזום דרך מחשבי המכללה
תמר שוורץ 

ט' אייר 21/4

יג' אייר 25/4

קבוצות ולמידה שיתופית בלמידה מרחוק

 • הקבוצה  - היבטים חברתיים בלמידה מרחוק

 • פעילות קבוצתית בלמידה מרחוק

  • קבצים ומצגות שיתופיות

  • פעילות שיתופית בחלוקה לחדרים

כלים ליצירת קבוצה לומדת

תמר שוורץ 
כו' אלול, 15/9

הנושא: הוראה סינכרונית בזום - מתקדם 

 • זום - חלוקה לחדרים

 • זום - שיתוף מסך מתקדם (+שילוב מצגת)

 • זום - משובים מיידיים

 • זום - קיצורי דרך

 • הפעלות לאורך השיעור - בכלים שונים

  • מנטימטר - יתרון, ניתן לראות תוצאות מידיות, ולדון בהן.

  • לוח לבן בזום + annotates .  כולם יכולים להגיב. 

  • שימוש בלוחות שיתופיים (Padlet)

  • https://flippity.net/

כלים להגברת מעורבות הלומד בהוראה סינכרונית

יוסי קליין  
כ"ד באלול, 13/9

הנושא: - אתר מלווה קורס (Moodle)

 • דגמי הוראה להוראה עם אתר מלווה

 • הוספת  מבוא לקורס

 • שימוש בלוח מודעות ובמערכת מידע אישי

 • הכנסת קבצים של תמונה, טקסט, קול וודיאו

 • הכנסת קישורים לאתרים, קבצים שיתופיים ומפגש זום רגיל וקבוע

 • הוספת מטלה ובדיקתה

 • הוספת רכיב נוכחות

כיצד להצליח בהוראה א-סינכרונית 

שרה פנטליאט

כ"ה באלול, 14/9

הנושא: - אתר מלווה קורס (Moodle)

 • דגמי הוראה להוראה עם אתר מלווה

 • הוספת  מבוא לקורס

 • שימוש בלוח מודעות ובמערכת מידע אישי

 • הכנסת קבצים של תמונה, טקסט, קול וודיאו

 • הכנסת קישורים לאתרים, קבצים שיתופיים ומפגש זום רגיל וקבוע

 • הוספת מטלה ובדיקתה

 • הוספת רכיב נוכחות

מעבר מהוראה פרונטלית להוראה מרחוק 
תמר שוורץ
כ"ד באלול, 13.9

הנושא: הוראה מרחוק מיטבית

 • סינכרוני או א-סינכרוני? יתרונות וחסרונות, מדוע כדאי שילוב.

 • מעורבות הלומדים בהוראה מרחוק. למידה אקטיבית.

 • תמיכה בתלמידים, ערוצי תקשורת.

 • מסגרת הלמידה - סביבה, לוח זמנים, הנחיות, ...

 • דרכי הערכה
  למצגת המפגש

  כלים ללמידה מרחוק

הוראה מרחוק מיטבית היבטים פדגוגיים והדגמות

שרה פנטליאט

תאריך: כ' באלול, 9 

הנושא: הוראה סינכרונית בזום - בסיס 

 • פתיחת מפגש

 • מסך הגדרות הזום

 • עמידה נכונה מול המצלמה

 • חדר המתנה

 • שיתוף מסך  

 • חלון המשתתפים וחלון הצ'אט

מעבר מהוראה פרונטלית להוראה סינכרונית מרחוק
יוסי קליין
י"ט באלול, 8/9

הנושא: ציונים במערכת מודל 

 • מתן ציונים למטלה, בוחן ופורום

 • הגדרת חישוב ציונים

 • שליחת הציון למזכירות האקדמית

מפגשי הדרכה ציונים 

חלק א'
תמר שוורץ

הנושא: יצירת מבחנים חלק ב'

 • דגם ג' - מבחן ברכיב בוחן

 • דגם ד' - יצירת שאלות ממאגר השאלות

 • העלאת קובץ שאלות מ Word 

מפגשי הדרכה מבחנים 

חלק ב'
תמר שוורץ

הנושא: יצירת מבחנים חלק א'

 • הדגשים על מבחנים במודל

 • דגם א' - מבחן בקובץ

 • דגם ב' - מבחן בדף תוכן מעוצב 

מפגשי הדרכה מבחנים 

חלק א'
תמר שוורץ

הנושא: כלים למפגש בלמידה מרחוק 

 • חלוקה לחדרים

 • העלאה של קבצים גדולים לענן Onedrive

 • לוח שיתופי

 • יצירת טופס 

מפגש המחלקה לחינוך

12.5 תמר שוורץ 

הנושא: כלים משתפים בלמידה מרחוק 

 • גלגל מזל וענן מילים

 • יצירת קובץ משותף

 • יצירת טופס לנוכחות, פעילות או בוחן

מפגש המחלקה לחינוך

תמר שוורץ 26.4

הנושא: זום למתחילים

 • כניסה למערכת זום משרד החינוך

 • הפעלה בסיסית של מפגש

 • התחברות למפגש דרך טלפון

מפגש המחלקה לחינוך

תמר שוורץ 18.4