נושאים מתקדמים ב  Moodle

toppng.com-coronavirus-covid-19-icon-512

נושאים מתקדמים ב Moodle

חדש!!! סטודנטים יוצרים שאלות בבוחן


פעילות זו מאפשרת לסטודנטים להוסיף שאלות, לדרג שאלות של עמיתים לקורס, ולענות על השאלות שהוסיפו עמיתים לקורס. המרצה יכול לאשר את השאלות לפני עליתן או לאפשר העלאה אוטומטית. יצירת שאלות מאפשרת רמת חשיבה גבוהה והיכרות מעמיקה של החומר שנלמד. שלבים ביצירת הפעילות: 1. לאחר הפעלת עריכה, בכפתור הוספת משאב או פעילות בוחרים פעילות "סטודנטים יוצרים בוחן" 2. במסך שנתפתח נותנים שם לפעילות
3. מגדירים איך יפורסמו השאלות האם אוטומטית או שהמרצה צריך לאשר כל שאלה שעולה.
4. מגדירים ניקוד 5. מגדירים סוגי שאלות שהסטודנט יוכל להשתמש 6. מגדירים הערות ודרוגי - אם יש צורך 7. מגדירים זמינות ותאריך להעלאת השאלות ולביצוע הבוחן 8. מגדירים שליחת התראות 9. שומרים
להסבר מורחב למרצה
להסבר לסטודנט
כלים לניהול הלמידה ובהשבחת הפעילות האסינכרונית


סידרת סרטונים לכלי לניהול הלמידה והשבחת הפעילות האסינכרונית.
מומלץ להירשם כמנוי לפלייליסט יוכל לקבל התראות על הוספת סרטונים חדשים
שיתוף והעתקת רכיבים בין קורסים


סרטון המסביר איך לשתף ולהעתיק רכיב בודד בין קורסים
למשל להעתיק בוחן או משימת פורום או כל רכיב בהם אנחנו מעוניינים להעביר בין הקורסים השונים.
העברת פריט אחד מקורס אחד לקורס אחר


סרטון המסביר להעביר משאב מקורס אחד לקורס אחר
ציונים במערכת מודל


קישור למצגת מפגש הדרכה בנושא הציונים
ציון למטלה


סרטון הסבר ליצירת ציון למטלה
ציון לבוחן


סרטון הסבר לבדיקת שאלות פתוחות בבוחן
ציון סופי לקורס


סרטון הסבר ליצירת השקלול הסופי של הקורס
שליחת ציונים למזכירות האקדמית


סרטון הסבר לדרך שליחת הציונים למזכירות האקדמית
חדש!!! בוחן עם שאלות חישוב


סרטון שבוצע על ידי המרצה ד'ר ניצן אליקים בנושא שאלות בבוחן מסוג חישוב. ברכיב "בוחן" במוודל ניתן ליצור שאלות מסוגים שונים. אחד הסוגים שאותו אציג בסרטון זה נקרא "שאלת חישוב". סוג זה מציע דרך ליצור שאלות מספריות על ידי שימוש בתווים כמו x , y וכדומה סגורים בסוגריים מסולסלים, כדי ליצור ערכים אקראיים בכל פעם שהמבדק נפתח ע"י הסטודנט.